Webkatalog - Rejestracja użytkownika

Formularz rejestracji użytkownika programu
Integra Webkatalog 5.0 :

Nazwa firmy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, w tym w celu obsługi umów (realizacji transakcji).


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, w tym w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, w tym w celu w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Auto Land Polska S.A.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wyżej wymienione, przez Auto Land Polska S.A. w Olsztynie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.

NIP firmy :
Imie i Nazwisko użytkownika :
Numer klienta w systemie :
E-mail :
Telefon kontaktowy :
Cel :
Uwagi :
  * Oświadczam, że mam ukończone 16 lat.
  *Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
 1. ) administratorem moich danych osobowych jest Auto Land Polska S.A., ul. Leonharda 5a, 10-454 Olsztyn, rodo@auto-land.pl ,
 2. ) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
 3. ) dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji procesów handlowych i marketingowych, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia,
 4. ) w każdym czasie mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. ) zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: rodo@auto-land.pl oraz
 6. ) wycofanie / modyfikacja przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.

 7. *   -   pola wymagane